C

Dragi budući studenti, Akademija za humani razvoj organizuje prijemni ispit. Maturanti imaju mogućnost da polažu prijemni ispit i obezbede svoje mesto na željenom studijskom programu.

Drugi rani prijemni ispit će biti organizovan u četvrtak, 27.6.2024.
sa početkom u 12 časova
, u prostorijama Akademije za humani razvoj, Terazije 34.

Polaganjem prijemnog ispita ne obezbeđujete mesto na željenom studijskom programu.

AKADEMIJA ZA HUMANI RAZVOJ POČINJE FORMIRANJE GRUPE U MAJU 2024. ZA PRIPREMNU NASTAVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU ZA STRUČNE RADNIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI.

Počinje prijava zainteresovanih stručnih radnika za pripremnu nastavu. Svi zainteresovani stručni radnici mogu da se prijave na email: [email protected]

Detaljnije informacije o početku nastave možete dobiti na tel: 063 202 948

Pripremna nastava održava se u prostorijama Akademije za humani razvoj, ul. Terazije 34.

UPIS 2024/25.

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA LICENCU ZA STRUČNE RADNIKE U SOCIJALNOJ ZAŠTITI POČINJE 24.02.2024.

NASTAVA SE ODRŽAVA U PROSTORIJAMA VISOKE ŠKOLE SOCIJALNOG RADA SA POČETKOM U 11 ČASOVA.

Zainteresovani stručni radnici mogu da se prijave na email: [email protected]

 Dodatne informacije možete dobiti na tel: 063 202 948

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

 • Akademski naziv: Diplomirani psiholog
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani socijalni radnik
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani logoped
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani terapeut
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani vaspitač
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

 • Akademski naziv: Diplomirani učitelj
 • Dužina trajanja studija: 4 godine / 8 semestara
 • Obim studija: 240 ESPB

Master akademske Studije

 • Akademski naziv: Master socijalni radnik
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master logoped
 • Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master terapeut
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master vaspitač
 • Dužina trajanja studija: 1 godina / 2 semestara
 • Obim studija: 60 ESPB

 • Akademski naziv: Master učitelj
 • Dužina trajanja studija: 1 godina/2 semestra
 • Obim studija: 60 ESPB

šta to ističe AKADEMIJU ZA HUMANI RAZVOJ?

U središtu naše misije je student, kao budući stručnjak i neophodan član društva.

N

Usaglašenost studijskih programa sa aktuelnim i budućim potrebama u društvu.

Smatramo da visoko obrazovanje treba da funkcioniše kao spona između budućih studenata i njihovih porodica, na jednoj strani, i kadrovskih potreba društva, na drugoj.

Stoga, Akademija za humani razvoj razvija sopstvene nastavne programe, posebno se orijentišući ka povećanju mogućnosti zapošljavanja svojih diplomiranih studenata.

N

Lokacija, prostor i oprema

Iako ne treba suditi knjizi po koricama, Akademija za humani razvoj svojom lokacijom i prostorom baca senku na većinu ustanova ovog tipa. Smeštena je u samom srcu Beograda, u čuvenoj Kući Alekse Krsmanovića sagrađenoj još 1885. u stilu akademizma. Zbog svojih izuzetnih kulturno – istorijskih i arhitektonsko – urbanističkih vrednosti proglašena je Spomenikom kulture od velikog značaja.

Savremena didaktička sredstva su atraktivna studentima, dok informaciono-komunikaciona mreža omogućuje brzi pristup bazama podataka, knjigama i dokumenatima sa ciljem da se pojednostave, olakšaju i ubrzaju procedure, i administracija čime rad Studentske službe u potpunosti prati savremene trendove. 

N

Sticanje iskustva još u toku studija

Insistiramo na sticanju što kvalitetnijeg praktičnog iskustva još u toku studija. Naš koncept praktične nastave studentima obezbeđuje neposredni uvid ali i praktično delanje, pri kojem student primenjuje stečeno znanje. Instruktivnost u praktičnoj nastavi podstiče i ohrabruje studente da se što efikasnije osamostale i uključe u rad. Tako,

Svršeni studenti Akademije za humani razvoj sem diplome, sa sobom nose i iskustvo na kojem posladavci sve više insistiraju.

N

Posebnu pažnju posvećujemo nastavnom procesu i stvaranju SARADNIČKOG odnosa između studenata i profesora

Savremenim konceptom nastave koji se zasniva na saradničkom odnosu studenata i profesora, Akademiju za humani razvoj odlikuje kreativni, akademski i podsticajni ambijent čime se osigurava razvoj profesionalnih i ličnih lidersih veština i vrednosti. Ovim,

Akademija za humani razvoj svojim diplomcima otvara sva vrata za zaposlenje ali i dalje usavršavanje – profesionalno, intelektualno i lično.

U svakom trenutku nas možete kontaktirati

2 + 11 =